Börja med Boxning

Tävla

Motionera

Tävla som motionär

Ett annorlunda Årsmöte mitt i en pandemi lockade 20 deltagare till Värmlandsgatan 16. Intresset för det digitala närvarandet var svalt, ingen valde att delta via länk.

Då ordförande Per Jensen var hemma sjuk inledde Maryam Al-Azawi som ordförande. Anders Ljungholm tog sedan vid och sittande sekreterare Jonas Hjelm fick fortsatt förtroende för mötet.

Verksamhetsberättelse och bokslut, följt av Revisorernas berättelse gjorde att Årsmötet beviljade Styrelsen ansvarsfrihet. Medlemsavgifterna lämnades orörda för 2022 på 300:- per person eller 600:- per familj.

Även verksamhetsplan och budget antogs innan det var dags för personval.

Ordförande: Per Jensen (Omval)

Ledamöter (2år): Maryam Al-Azawi (Omval), Jonas Hjelm (Omval), Pernilla Högberg (Nyval).
Kvar i styrelsen (1år): Michael Steén, Jürgen Seropian, Maria Törnqvist

Suppleanter: Leona Seropian (Omval), Tomi Wallman (Nyval)

Revisorer: Erik Krifors (Sammankallande), Rolf Kalamark

Valberedning: Kerim Kalkan (Ordförande), Karim Kabani

 

Förra veckans styrelsemöte handlade mest om förberedelser inför stundande Årsmöte. Verksamhetsplan och budget för 2021 är färdiga liksom Verksamhetsberättelse och bokslut för 2020. Valberedningen har lämnat ett starkt förslag i kontinuitetens tecken men där finns en spännande debutant!

Styrelsen beslutade även att justera upp antalet på klubbens träningspass till 15 personer i lokalen. Vi har följt de rutiner vi satt upp och utvärderingen gör att vi känner oss trygga med att kunna erbjuda en smitt säker träningsmiljö för våra medlemmar.

Tobias Bäckmark, som tidigare representerat NBK Akilles som Boxare, kommer under en tid framöver genomföra ett projekt med våra matchboxare som ett led i sin utbildning till Idrottsmassör. Styrelsen har gett vår Tränargrupp i uppdrag att samordna med Tobias då vi verkligen ser detta som ett win/win-projekt. Välkommen ”Tobbe”!

NBK Akilles kommer upplåta träningslokalen för 30 personer till årsmötet. Då lokalen är över 400kvm förhåller vi oss till 10 kvm per person för detta möte då det inte bedrivs någon träning. Digital medverkan för de medlemmar som inte vill samlas kommer självfallet erbjudas.

Om du vill besöka mötet fysiskt så krävs anmälan via vår hemsida som vanligt, du hittar sidan här: http://nbkakilles.se/index.php/kalender/hopp-ochlek-2/arsmote

Väl mött!

Styrelsen

NBK Akilles

Efter utvärdering av de pass som genomförts med restriktioner på 9 deltagare har styrelsen bedömt att våra rutiner är så pass säkra att vi kan öppna upp för ytterligare 5 personer per pass. Detta börja gälla från och med onsdag 17/2.

Fortsätt vara omtänksamma med er och vår hälsa, följande gäller fortfarande!

* Inga handskar eller huvudskydd lånas ut under våra pass. Du måste ha egen utrustning!
* Handsprit finns alltid att tillgå i lokalen.
* Ingen omklädning sker i lokalen. Kom ombytt och duscha hemma.
* Max 15 personer på passen (inklusive tränare).
* Endast tränare och tränande i lokalen. Alltså inga föräldrar eller kompisar.
* Lokalen ska vara tom innan nästa pass.