Börja med Boxning

Tävla

Motionera

Tävla som motionär

Ett annorlunda Årsmöte mitt i en pandemi lockade 20 deltagare till Värmlandsgatan 16. Intresset för det digitala närvarandet var svalt, ingen valde att delta via länk.

Då ordförande Per Jensen var hemma sjuk inledde Maryam Al-Azawi som ordförande. Anders Ljungholm tog sedan vid och sittande sekreterare Jonas Hjelm fick fortsatt förtroende för mötet.

Verksamhetsberättelse och bokslut, följt av Revisorernas berättelse gjorde att Årsmötet beviljade Styrelsen ansvarsfrihet. Medlemsavgifterna lämnades orörda för 2022 på 300:- per person eller 600:- per familj.

Även verksamhetsplan och budget antogs innan det var dags för personval.

Ordförande: Per Jensen (Omval)

Ledamöter (2år): Maryam Al-Azawi (Omval), Jonas Hjelm (Omval), Pernilla Högberg (Nyval).
Kvar i styrelsen (1år): Michael Steén, Jürgen Seropian, Maria Törnqvist

Suppleanter: Leona Seropian (Omval), Tomi Wallman (Nyval)

Revisorer: Erik Krifors (Sammankallande), Rolf Kalamark

Valberedning: Kerim Kalkan (Ordförande), Karim Kabani